Monday, September 8, 2014

Matlamat

✍ Melahirkan generasi yang seimbang pembangunan rohani dan jasmani bermodalkan Takutkan Allah dan Rindukan Nabi Muhammad S.A.W

✍ Kami sangat fokus kepada ilmu yang membangunkan jiwa dan insaniah mereka didalam aktiviti harian dan program yang dijalankan. Mereka dilatih untuk menjadi orang yangpeka,kuat jati diri sehingga mampu membimbing rakan sebaya

✍ Kami mengharapkan setiap usaha dan kerjaamal ini menjadi budaya masyakat Malaysia yang terkenal dengan sifat prihatinnya.   

No comments:

Post a Comment