Monday, September 8, 2014

Aktiviti & Perkhidmatan

✍ Menyediakan asrama, tempat belajar, makan minum, pakaian dan segala keperluan asas

✍ Mengadakan kelas Fardhu ‘Ain, kelasakademik, khidmat nasihat dan motivasi

✍ Menyediakan peluang kemahiran mengikut minat dan bakat supaya mereka menjadi manusia yang bermaruah dan berdikari

✍ Mengadakan rehlah dan ekspedisi untuk berhibur dan pengisian rohani

✍ Mengadakan persembahan kebudayaan Islam di majlis rasmi dan tidak rasmi

No comments:

Post a Comment